Subaru มั่นใจ Spirit 4×4 ส่งสมาชิกเข้าอบรมขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ

1704
0

TC Subaru ประเทศไทย มั่นใจเลือก Spirit 4×4 ให้จัดฝึกอบรบการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แก่เจ้าของรถ Subaru Forester ที่ จ.นครนายก

โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ (Spirit of the 4xDriving School) โดย สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จํากัด ให้จัดฝึกอบรมการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ขั้นพื้นฐาน (Basic Full Time) แก่เจ้าของรถ Subaru Forester เพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และสามารถใช้งานรถ Subaru รุ่นนี้ได้เต็มประสิทธิภาพ ณ สนาม Spirit Adventure Ground จังหวัดนครนายก

นอกจากนี้ เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จํากัด ยังได้ร่วมกับ Spirit 4×4 มอบเงินจำนวน 40,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 5 เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯ

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกวิธี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ spirit4x4.imc.co.th และโทรศัพท์ 0-2641-8444 ต่อ 404-405