ขนส่งฯ เผยสถิติยอดจดรถใหม่ป้ายแดงทั่วประเทศครึ่งปีแรกกว่า 1.6 ล้านคัน

3781
0

กรมการขนส่งทางบกเผยสถิติยอดจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงทั่วประเทศครึ่งปีแรก 2562 พบว่ามีรถใหม่จำนวนถึง 1.6 ล้านคัน คิดเป็นจักรยานยนต์ใหม่สูงเกือบ 1 ล้านคัน

กรมการขนส่งทางบกเผยยอดจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 พบว่ามีรถใหม่เข้าจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,615,524 คัน ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็นการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ดังนี้

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 405,203 คัน (เพิ่มขึ้น 8%)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 8,573 คัน (เพิ่มขึ้น 1%)
รถบรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 149,985 คัน (เพิ่มขึ้น 6%)
รถจักรยานยนต์ จำนวน 971,761 คัน (ลดลง 4%)

ขณะที่การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 แบ่งออกเป็นรถโดยสารจำนวน 5,798 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 6% และรถบรรทุกจำนวน 33,885 คัน ลดลง 3%

จากจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 40,190,328 คัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์จำนวน 21,051,977 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 9,713,980 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 422,741 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 6,707,781 คัน รถโดยสารจำนวน 163,983 คัน และรถบรรทุกจำนวน 1,135,534 คัน

นอกจากนี้ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังได้กำชับว่า การใช้ป้ายแดงสามารถใช้ได้ชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถระหว่างรอการจดทะเบียนเท่านั้น หากพบผู้ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท