Mitsubishi ยืนยัน Triton/Pajero Sport รองรับเชื้อเพลิง B20 ได้ทันที

6763
0

Mitsubishi ยืนยัน Triton และ Pajero Sport เครื่องยนต์ดีเซลสามารถรองรับเชื้อเพลิงทางเลือก B20 ได้ทันทีโดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์

มิตซูบิชิ ประเทศไทย แถลงยืนยันว่ารถกระบะ Triton รุ่นปี 2007 ขึ้นมา และพีพีวี Pajero Sport รุ่นปี 2009 ขึ้นมา สามารถเติมเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B20 ได้ โดยไม่ทำอันตรายต่อเครื่องยนต์

ทั้งนี้ ในรุ่น Triton จะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ขึ้นต้นดัวรหัสเลขเครื่องยนต์ 4N15 หรือ 4D56 ยกเว้นรหัสรุ่น KA4TNCNMFRU และ KA4TNENMFRU ขณะที่ Pajero Sport จะต้องขึ้นต้นด้วยเลขเครื่องยนต์ 4N15 และ 4D56 เช่นเดียวกัน ส่วนเครื่องยนต์รหัส 4M41 ไม่รองรับการใช้เชื้อเพลิง B20 แต่อย่างใด

เจ้าของรถสามารถตรวจสอบเลขรหัสเครื่องยนต์ได้จากสมุดรายการจดทะเบียน หรือสมุดคู่มือการใช้รถ รวมถึงสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์อย่างเป้นทางการของมิตซูบิชิประเทศไทยได้