ขนส่งเปิดให้ต่อใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

5759
0

ใครต้องการ “ต่อใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี” ตอนนี้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการเยียวผู้ได้รับผลกระทบช่วงไวรัสระบาด ซึ่งอนุญาตให้ต่อโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

จากปัญหาไวรัสโควิด-19 ระบาดจนทำให้การติดต่อราชการถูกระงับอยู่พักใหญ่ บัดนี้ ได้มีมาตรการเยียวยาประชาชนที่ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็นดังนี้

สำหรับประชาชนที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 กันยายน 2563 สามารถเข้ารับใบขับขี่ใหม่โดยไม่ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน เพียงแค่ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี

ส่วนใครก็ตามใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 กันยายน 2563 สามารถเข้ารับใบขับขี่ใหม่โดยไม่ต้องเข้ารับการทดสอบขับรถ เพียงทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และสอบข้อเขียน

ผู้ที่เข้ารับการต่อใบอนุญาตขับขี่ต้องเตรียมเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้

– ใบรับรองแพทย์
– หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ
– คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
– ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่หมดอายุขณะกรมการขนส่งทางบกงดบริการด้านใบอนุญาตขับรถ

* อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

ใครรู้ตัวว่าเข้าข่ายควรรีบไปดำเนินเรื่องที่กรมการขนส่งทางบก โดยใช้แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อจองคิวล่วงหน้าทุกครั้ง