ใบขับขี่หมดอายุ “ไม่ต้องต่อ” ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

8570
0

กรมการขนส่งทางบกประกาศขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตขับรถ สามารถใช้งานต่อได้แม้หมดอายุจนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน และต้องต่อทันทีภายใน 15 วันหลังประกาศยกเลิก

เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 กรมการขนส่งทางบกจึงมีประกาศงดการดำเนินงานด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

ดังนั้น ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี หรือหมดอายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือครบอายุระหว่างช่วงงดการดำเนินงาน สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องต่ออายุจนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยภายหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว จำเป็นต้องต่ออายุทันทีภายใน 15 วัน

ในระหว่างนี้ ผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบขับขี่ สามารถเข้ารับการอบรมผ่าน e-Learning ได้ แล้วจึงนำผลการอบรมมาดำเนินการขอต่ออายุใบขับขี่ภายใน 15 วัน หลังจากที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมที่สำนักงานขนส่งแต่อย่างใด