ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ ยุค New Normal มีวิธีอย่างไรบ้าง?

3239
0

ทำใบขับขี่ หรือ ต่อใบขับขี่ ในช่วงยุค New Normal ปี 2563 มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้าง? วันนี้เราพร้อมพาทุกท่านไปเตรียมตัวและเข้าใจก่อนไปสำนักงานขนส่ง

ในที่สุดพวกเรากำลังจะได้ทำใบขับขี่ หรือต่อใบขับขี่อย่างเป็นทางการเสียที หลังก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางบกได้ยุติการดำเนินธุรกรรมชั่วคราว ซึ่งการเปิดให้บริการประชาชนครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสมกับยุค New Normal ปี 2563 กันบ้าง?

8 มิถุนายน 2563 วันดีเดย์ที่ขนส่งให้บริการชาวไทยในส่วนงานที่มีความเสี่ยงน้อย 

– การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning มาแล้ว (อบรมออนไลน์)
– การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี (ต่อใบขับขี่ 1 ปีเป็น 5 ปี)
– การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
– ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
– การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล)
– การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
– การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
– การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
– การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
– การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ

22 มิถุนายน 2563 เปิดบริการเต็มรูปแบบสำหรับผู้ที่เคยจองคิวผ่านแอปฯ DLT Smart Queue 

ช่วงปลายเดือนมิถุนายนกรมการขนส่งทางบกจะเปิดให้บริการเต็มอัตราในทุกภาคส่วน แต่จะเปิดรับอบรมผู้ประสงค์ขอทำใบขับขี่ใหม่ ต่อใบขับขี่ หรือบุคคลที่ไม่สามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์ ที่ได้จองคิวผ่านแอปไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น โดยใครที่เข้าข่ายเข้าไปตรวจสอบสิทธิพร้อมเปลี่ยนแปลงวันเวลาได้ที่ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ เริ่มวันที่ 6 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563

1 กรกฎาคม 2563 ให้บริการทุกคนที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ผ่านแอปฯ และ เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

เวลา 9.00 น. ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กรมการขนส่งทางบกเปิดรับจองคิวทำธุรกรรมเต็มรูปแบบผ่านทางแอปฯ DLT Smart Queue กับเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th พร้อมกับออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุช่วงที่ขนส่งหยุดให้บริการชั่วคราว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
– ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
– ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

เอกสารประกอบการขอใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยนยน 2563

ใครที่กังวลว่าจะต้องไปทำเอกสารฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่หมดอายุ ซึ่งใช้คู่กับคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

ใครที่รู้ตัวว่าจะต้องไปทำใบขับขี่ใหม่ ต่อใบขับขี่เดิม ก็ให้เตรียมตัวหรือบอกคนรอบข้างว่าทางขนส่งเตรียมเปิดให้บริการประชาชนหลังโควิด-19 หยุดระบาดหนักแล้ว