ค่ายรถขอรัฐลดภาษีสรรพสามิต 50% เพื่อกระตุ้นยอดขาย

589
0
https://www.topgear.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-mg-zs-2020-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b9%8c/

บริษัทรถยนต์รวมตัวกันร้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถยนต์ ด้วยการลดภาษีสรรพสามิต 50% เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดทั่วโลก ส่งผลรุนแรงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่หยุดสายการผลิตชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไปจนถึงกำลังซื้อที่หายไปเกินครึ่งจากทั่วโลกรวมถึงภาพรวมในประเทศไทย ล่าสุดบรรดาบริษัทรถยนต์ออกมาร้องขอให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือแล้ว

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอจากการรวมตัวกันของบรรดาค่ายรถ โดยเปิดรายการความต้องการ 3 ข้อหลัก ได้แก่ 1.ขอให้รัฐบาลเลื่อนกำหนดการบังคับใช้มาตรฐานไอเสียยูโร 5 และยูโร 6 ออกไปก่อน (เริ่มปี 2564-2565) 2.ให้ลดภาษีสรรพสามิต 50% ซึ่งช่วยลดราคารถใหม่ให้ผู้บริโภคจับต้องง่ายขึ้น 3.ทำโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ โดยนำรถอายุเกิน 20 ปี มาแลกเป็นส่วนลดซื้อรถใหม่ราว 100,000 บาท

ในประเด็นการลดภาษีสรรพสามิตนั้นอธิบดีกรมสรรพสามิตได้เปิดเผยข้อมูลว่า ตอนนี้ได้รับทราบความต้องการจากสภาอุตสาหกรรมแล้ว ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าจะปฏิบัติจริงได้อย่างไร โดยทางภาครัฐยืนยันว่าพร้อมช่วยเหลือเยียวยาบริษัทรถยนต์ทุกรายที่ได้รับผลกระทบ และจะรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ รถที่ผลิตขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ได้ขายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทุกคันถูกเก็บภาษีสรรพสามิตไปเรียบร้อยตั้งแต่ออกจากโรงงาน ซึ่งต้องรอดูกันว่ามาตรการที่อาจเกิดขึ้นต่อจากนี้ จะช่วยให้สถานการณ์กลุ่มยานยนต์ดีขึ้นหรือไม่