Bangkok Motor Show 2020 เลื่อนจัดอีกครั้งเป็น 18-31 พฤษภาคม 2563

232
0

งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ 2020 (Bangkok International Motor Show 2020) ประกาศเลื่อนจัดงานอีกครั้งเป็นระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563

กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จัดงาน Bangkok International Motor Show 2020 ประกาศเลื่อนการจัดงานอีกครั้ง จากเดิมที่ถูกเลื่อนมาเป็นระหว่าง 20 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 แต่เพื่อให้สอดรับกับนโยบาลการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีการเปลี่ยนกำหนดการมาเป็นระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563 ดังกล่าว

ทั้งนี้ กำหนดการจัดงานแบ่งออกเป็นวัน V.I.P ในวันที่ 18 พฤษภาคม และรอบสื่อมวลชนในวันที่ 19 พฤษภาคม ขณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 20-31 พฤษภาคม รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน

หากงานมอเตอร์โชว์ยังคงเดินหน้าจัดต่อตามกำหนดการ ก็คาดว่าจะเห็นผู้คนบางตากว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอน