อังกฤษเล็งเพิ่มกฎหมายทำให้การปล่อย ก๊าซคาร์บอน “เป็นศูนย์” ในปี 2050 นี้

1284
0

รัฐบาลอังกฤษได้เริ่มนำกฎหมายกำหนดให้ประชาชนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ “เป็นศูนย์” ภายในปี 2050 มาใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่า การปล่อยก๊าซทั้งหมดจะต้องถูกทำให้ลดลงหรือกำหนดแนวทางใหม่ (อาจด้วยวิธีปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น)

กฎหมายดังกล่าวจะทำให้ประเทศอังกฤษเป็นชาติเศรษฐกิจสำคัญและหนึ่งในสมาชิก G7 ชาติแรก ที่จะดำเนินการทำให้ก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยนอร์เวย์และฟินแลนด์ก็ได้ให้คำมั่นที่จะทำให้ก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2030 และ 2035 ด้วยเช่นกัน สก๊อตแลนด์เตรียมบังคับใช้ภายในปี 2045 และ ฝรั่งเศสภายในปี 2050 โดยเป้าหมายเดิมของรัฐบาลที่ได้เสนอในพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2008 (Climate Change Act of 2008) คือการลดก๊าซคาร์บอนลง 80%

คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอังกฤษ ได้ตั้งเป้าหมายปี 2050 ไว้ว่า หากประเทศอื่นๆ มีการปฏิบัตินโยบายดังกล่าวตามอังกฤษ เรามีโอกาสถึง 50% ที่จะสามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มอุณหภูมิได้ 1.5 องศาเซลเซียส ไปจนถึงปี 2100 ได้ (ไม่ทราบแหล่งที่มาของผู้คำนวณ)

การทำให้ก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์โดยสิ้นเชิงถือเป็นความพยายามอย่างมาก วิถีชีวิตของประชาชนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยรัฐบาลระบุว่าการจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลจะถูกห้ามภายในปี 2040 แต่กำลังถูกกดดันอย่างหนักเพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายใน 10 ปีข้างหน้านี้ และยังจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพลังงานพื้นฐานและการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตอีกด้วย

Mike Hawes ผู้บริหารระดับสูงของ SMMT กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงในตลาดและศักยภาพในการผลิต ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง” การทำให้บรรลุตามเป้าหมายของรัฐบาลจำเป็นต้องมี “การลงทุนอย่างมากในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แรงจูงใจผู้บริโภคระยะยาวและนโยบายเพิ่มเติม รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่กระตุ้นให้ผู้ขับขี่หันมาสนใจยานยนต์และเทคโนโลยีแบบใหม่”