ออโต้บาห์นในเยอรมนีจะเริ่มจำกัดความเร็ว? ไม่ล่ะ ขอบคุณ…

622
0

ผู้ที่รักความเร็วบนถนนออโต้บาห์นในเยอรมนีสบายใจได้ เนื่องจากรัฐสภาเยอรมนีมีมติไม่รับแผนการจำกัดความเร็วที่ระบุว่าให้วิ่งได้ไม่เกิน 130 กม./ชม. บนทางหลวงออโตบาห์นที่มีความยาวรวมกันเกือบ 13,000 กิโลเมตร

มติที่ประชุมของรัฐสภากว่าร้อยละ 80 คัดค้านโครงการจำกัดความเร็วดังกล่าว หลังจากถูกเพิกเฉยจากรัฐมนตรีการขนส่งแห่งเยอรมันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา

แผนการจำกัดความเร็วดังกล่าวเกิดขึ้นโดยพรรคการเมืองสีเขียวของเยอรมนี อันเป็นผลสืบเนื่องจากข้อเรียกร้องของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม (German Federal Environment Agency) ย้อนไปเมื่อปี 2006 ที่เห็นชอบให้มีการจำกัดความเร็วบนออโต้บาห์นไว้ที่ 120 กม./ชม.​

แผนการจำกัดความเร็วทั้งในปี 2006 และ 2019 ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนลดมลพิษจากภาคขนส่งซึ่งมีขึ้นมาตั้งแต่ปี 1990 โดยตั้งเป้าลดการปล่อยไอเสียลงกว่าร้อยละ 60 ระหว่างปี 1990 จนถึงปี 2020 ก่อนจะเริ่มมีการบังคับใช้มาตรฐานการปล่อยมลพิษ Euro 1 อย่างจริงจังในปี 1992 ที่บังคับให้รถใหม่ทุกคันติดตั้งระบบกรองไอเสียและใช้น้ำมันปลอดสารตะกั่ว ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับข้อกำหนดของมาตรฐานการปล่อยไอเสียมาแล้วถึง 5 ครั้ง แต่มลพิษจากภาคขนส่งในเยอรมนีก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ดี

กรณีดังกล่าวส่งผลให้เยอรมนีต้องหาแนวทางอื่นในการลดมลพิษภาคการขนส่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี 2020 และไม่ต้องเผชิญกับค่าปรับมหาศาลของสหภาพยุโรป ส่งผลให้รัฐบาลเยอรมนีได้ออกแผนที่เรียกว่า “National Platform on the Future of Mobility” เพื่อเป็นอีกหนทางในการลดมลพิษให้ได้ตามเป้า

อย่างไรก็ดี แผนดังกล่าวเคยมีข้อมูลบางส่วนหลุดออกมาก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ มร.Andreas Scheuer รัฐมนตรีขนส่งออกมาโต้แย้งส่วนหนึ่งของแผนดังกล่าวที่ระบุถึงการจำกัดความเร็วไว้ที่ 130 กม./ชม.นั้นว่า “เป็นสิ่งที่ขัดแย้งสามัญสำนึกอย่างยิ่ง”