จองทะเบียนออนไลน์ ปี 2563 ทำอย่างไรบ้าง?

1568
0

การจองทะเบียนออนไลน์ปี 2563 มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง? บทความนี้ขอชี้แจงให้ผู้อ่านทราบทุกรายละเอียดที่ควรรู้ เพื่อให้ท่านได้เลขทะเบียนตรงใจที่สุด

ไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังจะซื้อรถคันใหม่ เรื่องการจองทะเบียนรถให้ตรงต่อความต้องการถือว่าจำเป็นอย่างยิ่ง โดยปัจจุบันชาวไทยทุกคนสามารถจองทะเบียนออนไลน์ป้ายกรุงเทพฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายให้รู้ว่าแต่ละขั้นตอนควรปฏิบัติอย่างไร

รถใหม่หรือรถเก่าก็จองทะเบียนได้…

ใครที่คิดว่าการจองทะเบียนรถทำได้เฉพาะเมื่อซื้อรถใหม่ป้ายแดงนั้นขอบอกว่าไม่ใช่ เพราะรถที่ติดตั้งป้ายอยู่เดิมก็สามารถจองทะเบียนเพื่อขอใช้หมวดอักษรกับเลขใหม่ได้เช่นกัน โดยทั้งรถเก่าและใหม่ต้องจดทะเบียนเป็นป้ายกรุงเทพมหานครเท่านั้น กรณีเป็นป้ายต่างจังหวัดต้องทำเรื่องย้ายให้เรียบร้อยก่อน

ข้อปฏิบัติและเอกสารสำคัญที่ใช้จองทะเบียน

เพื่อให้ผู้อ่านดำเนินการจองทะเบียนออนไลน์ได้รวดเร็วและไม่ต้องสับสนกับข้อกำหนด เราได้ลิสต์ข้อควรทราบที่จำเป็นขณะจองทะเบียน โดยจะมีอะไรบ้างนั้นอยู่ในรายการเบื้องล่างนี้

– เข้าไปที่เว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/
– จองเลขทะเบียนได้ตั้งแต่ 10.00น – 16.00 น. ช่วงวันทำงานของราชการเท่านั้น
– จองได้เฉพาะ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (ป้ายดำ) รถกระบะบรรทุก (ป้ายเขียว) และรถตู้ (ป้ายฟ้า)
– ผู้จองทะเบียนต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
– ผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้นที่จองทะเบียนออนไลน์ได้
– ชื่อ-สกุล ต้องตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัทตรงกับเอกสารนิติบุคคล หากไม่ตรงกันจะจดทะเบียนเลขที่จองไม่ได้
– ต้องมีหมายเลขตัวถังรถเพื่อประกอบการจองทะเบียน
– ใส่หมายเลขทะเบียนที่ต้องการในตารางจองทะเบียนได้ครั้งละ 1 หมายเลข และใส่ได้ใหม่จนกว่าจะจองทะเบียนได้
– เลขทะเบียนที่จองได้ต้องจดทะเบียนด้วยชื่อที่กรอกไว้ขณะจองเท่านั้น
– กรณีจองทะเบียนได้แล้ว ชื่อผู้นั้นสามารถจองทะเบียนได้ใหม่อีกครั้งหลังผ่านไป 3 เดือน นับจากวันจองทะเบียนครั้งล่าสุด

ตารางเลขทะเบียนที่เปิดจองและวิธีเช็คผลจอง

สำหรับใครที่รอให้เลขทะเบียนวิ่งถึงหมวดอักษรกับกลุ่มตัวเลขที่ต้องการ ให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เข้าไปจองทะเบียนตอนแรก จากนั้นเลือกคลิกปุ่มที่เขียนว่า “ตรวจสอบผลการจอง” หรือ “ตารางเปิดรับจองเลข และ หลักเกณฑ์การจองเลข” ระบบจะเปิดให้ใส่รายละเอียดในการตรวจผลจองเลขทะเบียน กับหมวดหมู่อักษรกับเลขว่ารันไปถึงหลักไหนแล้ว

ส่วนใครที่มีเวลาอยากเข้าไปจองเลขทะเบียนรถด้วยตัวเอง ก็เดินไปติดตั้งเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งจตุจักร ซึ่งหลักการขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่ในบริเวณนั้น เช่นเดียวกับการจองทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ต้องไปดำเนินเรื่องเองที่ขนส่ง